Mesafeli Satış Sözleşmesi

HESAPVADİSİ ÖN BİLGİLENDİRME ve MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ


1. TARAFLAR ve SÖZLEŞME KONUSU


 


1.1. İşbu Sözleşme, 07.11.2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunu uyarınca hazırlanmış olan 27.11.2014 tarihli ve 29188 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 27.02.2015 tarihinde yürürlüğe giren Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak düzenlenmiştir.


 


1.2. İşbu Sözleşmenin tarafları olan Satıcı ve Alıcı, işbu Sözleşmeyle birlikte Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nden kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyan ederler.


 


 


2. GENEL HÜKÜMLER


 


2.1. İşbu Sözleşme tarafları Alıcı ile Satıcı’dır. İşbu Sözleşmenin yerine getirilmesi ile ilgili tüm yükümlülük ve sorumluluklar Sözleşmenin taraflarına aittir. İşbu sözleşme Alıcı tarafından elektronik olarak onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.


 


2.2.   : Satıcı site üzende satış yaptığı hesap, oyun içi eşyalar v.b. ürünlerde satış sonrası destek vermekle yükümlü değildir. Hesabın geri alınması v.b. durumlarda sorumluluk satıcıya ait değildir.


2.3. Alıcı, Sözleşme konusu ürünün özellikleri ve satışa ilişkin koşulları ile ilgili tüm bilgileri okuyup anladığını bu ürünün satın alınması için elektronik ortamda satın almaya ilişkin gerekli onayı verdiğini kabul ve beyan eder.


 


2.4. Satıcı, Sözleşme konusu ürünün sağlam, çalışır, listelendiği şekle ve niteliklere uygun teslim edilmesinden sorumludur.


 


2.5. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında Alıcı veya Satıcı’nın iş ortağı olduğu online ödeme sağlayıcı firmalar tarafından ödeme işlemi iptal edilir ise, Satıcı ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş sayılacaktır.


 


2.6. 18 yaşından küçük kişiler satışa sunulan Satıcı ürünlerini satın alamaz.


 


2.7. Alıcı, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince masraf, ücret, faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin banka ve Alıcı arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını, Satıcı’nın bu konuda herhangi bir yükümlülüğü bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.


 


2.8. Ürünlerin fiyatları, katma değer vergisi ilave edilmiş Türk Lirası cinsinden sitede yer almaktadır.


 


2.9. Satış işlemi sonrası ürünle ilgili ortaya çıkabilecek her türlü problem için Alıcı öncelikle Destek Sistemi üzerinden talep oluşturacaktır. Talep oluşturmadan yapılan bildirimler işleme alınmaz. Ürünle ilgili sıkıntıların tespit edilmesi için Satıcı’nın bayisi olduğu 3. taraf firma ile irtibata geçmesi ve çözüm üretilmesinin 1 ila 30 gün süre alabileceğini Alıcı peşinen kabul ve beyan eder. Bu süre tamamlandığında Alıcı’nın yaşadığı problem ortadan kaldırılamaz ise satış işlemi iptal edilir ve Alıcı’nın bakiyesi hesabına geri yatırılır.


 


2.10. Alıcı, gerekli görülmesi halinde Satıcı tarafından; satış işleminin iptal edilmesi veya belirsiz bir süre durdurulması, kimlik doğrulaması için ihtiyaç duyulan belgelerin Alıcı’dan istenmesi ve bununla da sınırlı kalmayacak şekillerde tedbir koyabileceğini işbu sözleşme kurulurken peşinen kabul ve beyan ederler. İptal edilen işlemlerin bedeli Alıcı’ya iade edilir.


 


2.11. Satışı yapılan ürünün faturasının oluşturulması ve Alıcı’ya gönderilmesinden Satıcı sorumludur. Alıcı fatura bilgileri için; ad, soyad, adres, ticaret unvanı (varsa), vergi dairesi (varsa) ve vergi numarasını sağlamak zorundadır. İlgili aya ait toplam ürün satış bedeli için; bir sonraki ayın ilk 10 iş günü içerisinde ve tek bir fatura düzenlenir. Faturalar, E-Arşiv veya E-Fatura olarak düzenlenir ve Alıcı'nın sistemde kayıtlı e-mail adresine gönderilir. E-mail adresinin yanlış veya hatalı girilmesinden dolayı ulaşmayan faturalardan Satıcı sorumlu tutulamaz. Alıcı, Satıcı'dan faturasının adresine gönderilmesini talep ederse kargo veya ortaya çıkabilecek her türlü masrafın kendisine ait olduğunu kabul ve beyan eder.


 


2.12. Alıcı, Hesapvadisi tan talep edeceği faturanın adresine gönderilmesini talep ederse kargo veya ortaya çıkabilecek her türlü masrafın kendisine ait olduğunu kabul ve beyan eder.


 


2.13. Alıcı, almak istediği ürünü almadan önce piyasa değerini kontrol etmekten ve ürünü teslim aldığı andan itibaren ise tüm sorumluluğun kendisinde olduğunu peşinen kabul ve beyan eder.


 


2.14. Satıcı’nın ürünlerinden herhangi birisini alınabilmesi için Alıcı hesabında yeterli bakiye olmalıdır. Bakiye yetersiz ise alım işlemi yapılamaz. Alım işlemleri neticesinde oluşan ürün bedeli Alıcı hesap bakiyesinden düşülür.


 


2.15. Sahtekarlık, dolandırıcılık, kara para aklama ve bunlarla sınırlı kalmayacak şekilde her türlü usülsüz veya kanunsuz işlemlere karşı, yapılan tüm alışverişler 5 yıl süre ile veritabanında saklanır. Bu durumlarda, talep gelmesi halinde adli mercilere yapılan alışveriş bilgileri teslim edilir.


 


2.16. Hesapvadisi.com üzerinden satın alınan dijital kodlar (E-pin) yalnızca Türkiye'de geçerlidir.


 


2.17. Kredi kartı bilgileriniz hiçbir şekilde Hesapvadisi veritabanında kayıt altına alınmaz. Hesapvadisi bunu yapabilecek teknik bir altyapı bulunmamaktadır.


 


 


3. CAYMA HAKKI ve İADE


 


3.1. Alıcı, Satıcı’dan aldığı ürünün Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nde de belirtildiği üzere; “Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallar” cinsinden olduğunu ve bu mallar kapsamında cayma hakkı ve iade hakkı olmadığını bildiğini peşinen kabul ve beyan eder.


 


 


4. GARANTİ VERMEME


 


4.1. Alıcı, Satıcı tarafından sunulan sanal ürünlerin (E-PIN kod vb) fiziken kontrolünün ve çalışabilirliğinin test edilemeyeceğini peşine kabul eder.


 


4.2. Satıcı, Hesapvadisi üzerinde kendi mülkiyeti altında olmayan ve satış işlemine konu olan ürün hakkında hiçbir garanti vermemektedir. Alıcı, Satıcı’nın ürün hakkında herhangi bir sorumluluğu olmadığını ve ürün hakkında herhangi bir taahhüt ve garanti vermediğini peşinen kabul ve beyan eder.


 


4.3. Satıcı tarafından Alıcı’ya sağlanan sanal üründe ortaya çıkabilecek problemler hakkında işbu sözleşmenin 5.10. maddesi hükümleri uygulananır.


 


 


5. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI


 


5.2. Hesapvadisi üzerinde paylaşılan ürüne ait içerikler Hesapvadisi mülkiyetindedir. Bu içeriklerin izinsiz paylaşımı yasaktır.


 


 


6. MÜCBİR SEBEPLER


 


6.1. Sözleşmenin imzalandığı tarihte var olmayan ve öngörülmeyen, tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin de sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini imkansızlaştıran haller, mücbir sebep (doğal afet, savaş, terör, ayaklanma, mevzuat hükümleri, el koyma veya grev, lokavt, üretim ve iletişim tesislerinde önemli mahiyette arıza, salgın hastalık vb.) olarak kabul edilecektir.


 


7. YÜRÜRLÜK


 


7.1. İşbu Sözleşmenin uygulanmasında ve çıkabilecek ihtilaflarda; her yıl Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen değere kadar Alıcı veya Satıcı’nın yerleşim yerindeki Tüketici Hakem Heyetleri, söz konusu değerin üzerindeki ihtilaflarda ise Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.


 


7.2. İşbu Sözleşme elektronik ortamda taraflarca okunmuş, kabul edilmiş ve teyit edilmiştir. İşbu Sözleşmede düzenlenmemiş hususlarda 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve sair ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.


 


7.3. Hesapvadisi.com Kullanıcılarına satın almış oldukları ürünlerin teslim edildiğine dair bilgilendirici mesajlar gönderebilir.

Abone Ol

Abone ol ve yeni ürünlerden anında haberin olsun